Guide mäklare - Kungsbacka

Gunilla Håkansson Fastighetsbyrå ABlogo

Företagsnamn: Gunilla Håkansson Fastighetsbyrå AB
Gatuadress: Vallda Säteri
Postnummer: 43492
Ort: VALLDA
Telefon: 0300-25000
Hemsida: Gunilla Håkansson Fastighetsbyrå AB


Presentation: Gunilla Håkansson Fastighetsbyrå AB

MÄKLARENS ROLL

Mäklaren skapar trygghet och förtroende mellan säljare och köpare. Var på den säkra sidan i din fastighetsaffär!

En lyckad fastighetsaffär är en affär, där både köpare och säljare kan känna sig säkra och nöjda. Fastighetsmäklaren ska informera parterna om deras undersöknings- resp. upplysningsplikt.

Kunskap

Mäklaren har den kunskap som krävs, dels genom sin utbildning, dels genom sin lokalkännedom och sitt kontaktnät.

Erfarenhet du drar nytta av

Mäklarens erfarenheter av olika objekt och ekonomiska situationer är mycket viktig och till stor nytta i fastighetsaffären.

Finansiering

Ingen har bättre kunskap om vilka möjligheter till finansiering som står till buds än mäklaren och han vet vem som har de bästa lånen.

webbplats  Gunilla Håkansson Fastighetsbyrå AB